1.1 กรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

1.2 เลือกคำนำหน้าชื่อ (Mrs. Mr. Miss) เฉพาะชาวต่างชาติ

1.3 หากมี " ยศ " กรุณาระบุโดยการพิมพ์ค้นหา

1.4 กรอกชื่อภาษาไทย

1.5 กรอกนามสกุลภาษาไทย

1.6 กรอกเลขที่ใบอนุญาตประกอบ (เฉพาะตัวเลข)

1.7 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

1.8 กรอกไลน์ไอดี

1.9 กรอกชื่ออีเมล์

2.1 กรอกชื่อโรงพยาบาล/องค์กร/สถาบัน

2.2 ข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ที่หน้าซองจดหมายเท่านั้น

2.3 กรอกเลขที่โรงพยาบาล/องค์กร/สถาบัน

2.4 พิมพ์ค้นหาชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ตัวอย่าง "ดอนแก้ว แม่ริม"

3.1 เลือกรายการลงทะเบียนที่ต้องการ

** (กรณีค่าลงทะเบียนไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง 06-4461-6245 ก่อนลงทะเบียน)

3.2 ต้องเลือกสำหรับ Forum

3.3 เลือกประเภทอาหาร

3.4 เฉพาะบริษัทเอกชน / ข้าราชการเกษียณ-อิสระ

3.5 เฉพาะบริษัทเอกชน / ข้าราชการเกษียณ-อิสระ

3.6 เฉพาะบริษัทเอกชน

4.1 แนบได้เฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น (png, jpg, jpeg) และขนาดต้องไม่เกิน 1MB

กรุณาบันทึกไฟล์ข้อมูลลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ เป็นข้อมูลสำคัญ กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกดบันทึกส่งข้อมูลการลงทะเบียน อาจจะมีค่าใช้จ่าย หากต้องการการแก้ไขหลังจัดส่งเอกสารแล้ว

ต้องการลบรายการที่เลือก ?