ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และองค์ความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

เพื่อเป็นการปฎิบัติตามวัตุประสงค์ของชมรมฯ จึงทำให้เกิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


เอกสารดาวน์โหลด

วิดีโอย้อนหลัง เอกสารประการบรรยาย

คลิ๊ก

ใบประกาศฯ เลขปณ.ส่งใบเสร็จรับเงิน

คลิ๊ก